GO! scholengroep Ringscholen

ringscholen

Scholengroep 9 “Ringscholen” omvat scholen uit de regio Asse -  Wemmel - Halle.
Onze scholen bieden een ruime waaier aan mogelijkheden, zowel op het niveau van het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs als het volwassenenonderwijs. Bovendien is er een internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Als u op zoek bent naar een school in uw nabijheid vindt u in onze scholengroep zeker een kwaliteitsvolle keuze. Geef ons de kans u ervan te overtuigen dat kindvriendelijkheid, gekoppeld aan een open en toekomstgericht onderwijs, onze beste troeven zijn!
Voor meer informatie klik op “onze scholen”.

De scholengroep heeft verregaande beslissingsbevoegdheid en autonomie, en kan bogen op een aantal structuren die het participatief beleid ondersteunen.
De raad van bestuur wordt om de vier jaar democratisch verkozen en rapporteert aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur is het beslissingsorgaan bij uitstek en voert een beleid gericht op permanente kwaliteitsverbetering. De vergaderingen van de raad worden voorbereid door het college van directeurs, dat is samengesteld uit alle directies behorend tot onze scholengroep. De directies realiseren het beleid in samenspraak met het schoolteam, de ouders en waar mogelijk de kinderen, leerlingen, studenten. Op schoolniveau worden de directies bijgestaan door verkozen schoolraden met adviserende bevoegdheden.

Indien u nog vragen heeft kan u deze richten aan de leden van het team van de scholengroep. Voor meer info: klik hier