Onze visie en troeven

Basisschool De Vlinder is een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We behoren tot de scholengroep 9, Ringscholen.

We willen met onze schoolnaam een verhaal vertellen. Een rups wordt niet plots een vlinder, maar doorloopt verschillende fases vooraleer hij kan uitvliegen. Wij willen onze leerlingen zo goed als mogelijk begeleiden om uit te groeien van peuter tot jong volwassene en vergeten daarbij niet dat een schouderklopje vleugels geeft!

Onze pedagogische beleid is afgestemd op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs meer info.

Onze school heeft op basis van deze leidraad en de visie van SGR 9 haar eigen visie uitgewerkt.

We beschouwen het als onze opdracht om alle kinderen ongeacht zijn of haar afkomst harmonieus te leren samenleven en alle kansen te bieden die hij/zij verdient.

Het welbevinden van onze leerlingen is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. Kinderen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig! De school moet een veilige, vertrouwde omgeving zijn.

We creëren interessante leeromgevingen waar kinderen kansen krijgen en aangespoord worden om hun eigen leren in handen te nemen. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het creëren van uitnodigende en uitdagende onderwijsleersituaties, motiverende activiteiten, haalbare opdrachten en ‘sprekende’ materialen. We proberen ook zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van de kinderen, met hun talenten, zodat hun interesses kunnen gebruikt worden om hun te ontplooien.

De samenhang tussen de verschillende leergebieden is voor ons belangrijk, net als de verticale samenhang tussen de verschillende klasgroepen.

We willen dat ons onderwijs voldoende realiteitswaarde bezit. Daarom moeten wij steeds openstaan voor vernieuwingen om de evolutie in onze maatschappij te kunnen volgen. Onze visies zullen dan ook op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd worden a.d.h.v. de steeds veranderende en evoluerende maatschappij.

We staan voor een zorgbeleid op maat, waar de evolutie van elk kind wordt opgevolgd. We creëren een gedifferentieerde speel- en leeromgeving. We proberen ervoor te zorgen dat onze leerlingen succeservaringen opdoen, dat ze bevestigd worden, dat iedereen door iedereen geaccepteerd wordt in een “wij-cultuur”.

Als er verhoogde zorg nodig is werken we ook samen met het CLB, logopedisten, revalidatiecentra, ...

De Vlinder opteert voor een open beleid naar ouders, leerlingen en personeel. Wij geloven in een open en eerlijke samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. De school ijvert daarbij voor een vriendelijke en wederzijds respectvolle houding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.

De basisschool is van essentieel belang als voorbereiding op verdere studies. Daarom geven wij een opleiding waarin een voldoende brede en stevige basis wordt gelegd voor de individuele ontplooiing van onze leerlingen en waarin een fundering wordt gelegd voor het vervolgonderwijs en voor het functioneren in onze samenleving nu en later.

Zo kan op het einde van ons verhaal elke vlinder onze school uitvliegen met multicultureel gekleurde vleugels en een rugzakje vol interessante bagage.